-

13/10/2019

Προγράμματα ολιστικής Ψυχαγωγίας & Εκπαίδευσης για Οργανισμούς και Εταιρίες

Ολιστική Προσέγγιση στην προσωπική Ανάπτυξη και Ηγεσία

Τα τελευταία χρόνια η ολιστική προσέγγιση κερδίζει συνεχώς έδαφος, όχι μόνο στη θεραπευτική, αλλά ακόμη περισσότερο στην εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και βασικά σε όλους τους τομείς της ζωής. Τι εννοούμε όμως με τον όρο «ολιστική προσέγγιση» και πώς αποτυπώνεται στις σύγχρονες τάσεις της κοινωνίας και της οικονομίας;

Η ολιστική προσέγγιση νοείται καταρχάς ως μια θεώρηση του ίδιου του ανθρώπου ως μιας πολυεπίπεδης συνειδησιακής ατομικότητας που εκτείνεται πολύ πέρα από ένα σύνολο βιολογικών λειτουργιών. Ναι, το μυστηριώδες ον άνθρωπος φαίνεται να αναγνωρίζει στον ίδιο του τον εαυτό –εκτός της σωματικής του υπόστασης– τουλάχιστον μια συναισθηματική και μια διανοητική υπόσταση, ενώ πολλοί υποθέτουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να διαθέτει και μια ακόμη πιο «λεπτοφυή», πνευματική υπόσταση.

Η ολιστική θεώρηση του ανθρώπου δεν είναι φυσικά κάτι νέο, αλλά μάλλον κάτι πανάρχαιο. Η καινοτομία της εποχής μας έγκειται στο γεγονός ότι ίσως για πρώτη φορά η θεώρηση αυτή τεκμηριώνεται ποικιλοτρόπως και επιστημονικά!

Σήμερα μια σειρά νέων προσεγγίσεων τόσο στην επιμόρφωση όσο και στην ανάπτυξη ηγεσίας και άλλων ποιοτήτων κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Μεγάλοι οργανισμοί και εταιρείες τεκνοθετούν σταδιακά μια πιο ολιστική προσέγγιση στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα πλέον εργαλεία.


Στο πλαίσιο αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη διοργάνωση του πρωτοποριακού και παγκοσμίου φήμης προγράμματος ενσυνειδητότητας, συναισθηματικής νοημοσύνης και ηγεσίας “Search Inside Yourself” τον Μάρτιο του 2020 στην Αθήνα –σε συνεργασία με την Alternative Media και το Ινστιτούτο Ηγεσίας S.I.Y. (Search Inside Yourself Leadership Institute)!

Βρισκόμαστε επίσης κάθε στιγμή στο πλευρό των πελατών μας και σε συμβουλευτικό επίπεδο, προσφέροντας μια ευρεία παλέτα ολιστικών τεχνικών, τεχνών και μεθόδων που απευθύνονται σε στελέχη οργανισμών και εταιριών.

Στον αναλυτικό οδηγό προγραμμάτων “mindfulness & wellbeing 2019 – 2020”, τον οποίο εκδώσαμε πρόσφατα, συμπεριλαμβάνονται αναλυτικές περιγραφές προγραμμάτων, τα οποία ο Πολυχώρος Χείρωνας προτείνει για την ερχόμενη σεζόν. Οι περιγραφές αυτές αποσκοπούν βασικά στην ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, σχετικά με εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες που μπορούν να προαγάγουν το ευ ζην και να ενισχύσουν την ενσυνειδητότητα.

Ταυτόχρονα παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και ανανεώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα το ενημερωτικό μας υλικό. Η εξειδικευμένη ομάδα του Πολυχώρου Χείρωνα είναι αφοσιωμένη με πάθος στη φιλοξενία εκδηλώσεων και τη διοργάνωση ολιστικών προγραμμάτων.

Ως εκ τούτου οι προτάσεις μας είναι ενδεικτικές και παραμένουμε κάθε στιγμή στη διάθεσή σας, για να συνδημιουργήσουμε προγράμματα και εκδηλώσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τους στόχους σας.

Για το Εγχείρημα Χείρωνας
Ανδρέας Παλαιολόγος