Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης & Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων


Εισαγωγή

Οι παρόντες όροι χρήσης (εφεξής «οι Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας που τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΧΕΙΡΩΝΑΣ ΙΚΕ (εφεξής «η Εταιρία»), με έδρα στην Αττική και είναι προσβάσιμη υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.projectchironas.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα») από τους Χρήστες αυτής (εφεξής «ο Χρήστης»). Από τη χρήση της Ιστοσελίδας και μόνον τεκμαίρεται ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους Όρους Χρήσης και ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα. 


Ευθύνη Χρηστών

Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες της Εταιρίας, που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και προγραμμάτων κατά ηλεκτρονικών ιών και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispyware, firewalls κ.λπ.). Ο Χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Εταιρία, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά του. Ο Χρήστης οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.


Ευθύνη Εταιρίας

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, νομικής, αστικής ή ποινικής φύσεως που μπορεί να προκληθεί στο Χρήστη από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου του. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη από την τυχόν αδυναμία, άρνηση ή πλημμελή εκπλήρωση υποχρεώσεων προς τον Χρήστη φυσικών ή νομικών προσώπων, που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα. Επομένως, ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει εναντίον της Εταιρίας τυχόν ενστάσεις, αντιρρήσεις ή αξιώσεις του, που απορρέουν από τις σχέσεις του με τα πρόσωπα αυτά εκ μόνου του λόγου ότι εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την πρακτική, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του δικού της ηλεκτρονικού συστήματος. Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας της και να διαθέτει προγράμματα antivirus. Εντούτοις, η Εταιρία δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη, η οποία προκαλείται από ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των δεδομένων και πληροφοριών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα.

Όλες οι δραστηριότητες και υπηρεσίες της Εταιρίας καθώς και το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχουν καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρική/ψυχολογική συμβουλή ούτε υποκατάστατο ιατρικής φροντίδας ή ιατρικά υποδειγμένης θεραπείας. Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που αφορά παιδιά, προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με την παρουσία των γονέων ή κηδεμόνων των παιδιών.


Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας στην ολότητά του αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Η πρόσβαση σε οποιοδήποτε στοιχείο είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά κείμενα, υπηρεσίες, προϊόντα, φωτογραφίες, ηχητικά αρχεία, γραφικά, βίντεο, εικόνες κ.λπ. (εφεξής συλλογικά «το Περιεχόμενο»), και στις εκάστοτε παρεχόμενες μέσω αυτού δυνατότητες καθώς και η εκτύπωση, η αντιγραφή και η αποθήκευση (download) Περιεχομένου της Ιστοσελίδας είναι καθαρά για πληροφοριακούς σκοπούς.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται ρητά η χρήση, αναμετάδοση, αντιγραφή, download ηχητικών και έντυπων αρχείων του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας στο σύνολό του ή μέρους του, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς, πληροφοριακούς σκοπούς ή σκοπούς που συνδέονται με οικονομικό κέρδος χωρίς την έγγραφη έγκριση των νόμιμων εκπροσώπων της Εταιρίας. Επίσης απαγορεύεται ρητά η μετάδοση του κρυφού κωδικού ασφαλείας (password) που παρέχει πρόσβαση στα προγράμματα της Εταιρίας σε τρίτους που δεν έχουν πληρώσει το αντίστοιχο αντίτιμο για την αγορά τους.

Απαγορεύεται αυστηρά η προσαρμογή, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, ανέβασμα σε Ιστοσελίδα (“upload”), ανάρτηση σε social media, αναμετάδοση, μετάφραση, πώληση, δημιουργία παράγωγων έργων, εκμετάλλευσή ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου “email” ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου) οποιουδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή των προγραμμάτων.


Σύνδεσμοι (Links)

H Εταιρία, αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση των Χρηστών της, έχει αναρτήσει στην Ιστοσελίδα συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, καθώς δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο αυτών, και δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση με τους ιδιοκτήτες τους. Η Εταιρία δεν παρέχει εγγύηση στους Χρήστες ως προς την ποιότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς. 


Cookies

Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. 

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση, όπως επίσης και για την απενεργοποίηση των υπηρεσιών προσδιορισμού θέσης του χρήστη. Σε περίπτωση που ο Χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies”, ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα.


Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας και είναι σύμφωνη με τους όρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Η Εταιρία δεν προβαίνει στη συλλογή προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Ιστοσελίδας παρά μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή τους στις περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι Χρήστες δηλώνουν τα στοιχεία τους συμπληρώνοντας αντίστοιχα πεδία στην Ιστοσελίδα για να εγγραφούν στο ενημερωτικό newsletter της Εταιρίας, να δηλώσουν συμμετοχή σε υπηρεσίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες της Εταιρίας καθώς και για να συμμετέχουν σε ενέργειες ενημέρωσης, προώθησης, προσφορών και διεκπεραίωσης σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εταιρίας.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν εκμεταλλεύεται για εμπορικούς λόγους τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ούτε τα μεταφέρει σε τρίτους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την πρακτική, για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών.

Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων από τα αρχεία της Εταιρίας πατώντας το σύνδεσμο “unsubscribe” που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού email από την Εταιρία, είτε να τα ανανεώσουν κατά τη βούλησή τους στέλνοντας email στη διεύθυνση info@onebreath.eu. Οι Χρήστες με τη χρήση της Ιστοσελίδας και μόνο, δηλώνουν ότι συμφωνούν και ρητά συναινούν στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρία.


Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Κάθε διαφορά από τους παρόντες που δεν επιλύεται φιλικά, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης χωρίς προηγούμενη έγγραφη συμφωνία.