-

25/09/2016

Φιλοσοφία

Ποιός είμαι, από πού έρχομαι, πού πηγαίνω;
Ερωτήματα που απασχόλησαν και συνεχίζουν να απασχολούν την ανθρώπινη διανόηση μέχρι σήμερα. Ερωτήματα παμπάλαια και πάντα επίκαιρα. Ερωτήματα ενδιαφέροντα όσο το ίδιο το μυστήριο της ύπαρξης.
Κάθε δημιουργία προυποθέτει Δημιουργό ή Λόγο δημιουργίας. Η χρήση της λογικής και της διάνοιας άνθισε δίπλα στη μυστικιστική έφεση του ανθρώπου. Και οδήγησε στη φιλοσοφική αναζήτηση – σε μια διανοητική, αυτή τη φορά, αναζήτηση του Δημιουργού, του θείου, του άρρητου..
Παρά τους εγγενείς περιορισμούς του νοητικού μας εξοπλισμού και τις συχνές παγίδες που αυτός μας επιφυλάσσει, η φιλοσοφία ανέλαβε με τόλμη να κατανοήσει – να συλλάβει διανοητικά – και να εξηγήσει τη ζωή.
Οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι όλων των εποχών παρατήρησαν επισταμένως τη φύση για να αποκωδικοποιήσουν τις νομοτέλειες που τη διέπουν και έβαλαν τις βάσεις για την ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης. Γρήγορα αντιλήφθηκαν την αναλογία μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού μας κόσμου.  Διατύπωσαν θεωρίες, έπλασαν φιλοσοφικά μοντέλα και επιχείρησαν να υποστηρίξουν, με λογικά επιχειρήματα, την ύπαρξη του ίδιου εκείνου πνεύματος που τους ώθησε στην αναζήτηση αυτή.
Η φιλοσοφική ενασχόληση με σκοπό τη γνώση του εαυτού μας και του κόσμου νοηματοδοτεί το ταξίδι μας και οδηγεί ασφαλώς σε μια ζωή ενδιαφέρουσα και πολύ θεραπευτική.

 

Συντάκτης – Εγχείρημα Χείρωνας